Knowpain is een initiatief ter ondersteuning van onderzoek naar niet objectiveerbare syndromen zoals RSI
Deze site is onder constructie. Bezoekt u ons later nog eens.